A newspaper stylized for the 1930s, for the Bristol Hotel in Warsaw.
 (Illustrations in advertisements: Ola Grunholz - studiochaotyczne)
Stylizowana na lata trzydzieste gazeta dla warszawskiego hotelu Bristol. 
(Ilustracje w reklamach: Ola Grunholz - studiochaotyczne)

You may also like

Back to Top